#9 Odhalovat, reagovat, chránit: NDR jako jeden z pilířů kybernetické obrany

V digitálně propojeném světě se kyberprostor leckdy mění v zápasnickou arénu, v níž se jednotlivci i organizace stále potýkají s nejrůznějšími hrozbami. Ty sahají od rafinovaných cílených útoků až po rozsáhlé malwarové kampaně. Byť tvoří antiviry, firewally a systémy prevence průniků (IPS) už roky pilíře kybernetické obrany, současný vzestup komplexních útoků ukazuje na jejich nedostatečnost. „Právě tady se do popředí dostává systém NDR (Network Detection and Response), který posouvá možnosti obrany zase o level výš,“ vysvětluje Petr Němec, CEO společnosti Antesto. Antesto je členem aliance All4Cyber, která sdružuje přední poskytovatele řešení kybernetické bezpečnosti.

Hluboký vhled do síťového provozu

Monitoring síťového provozu (NDR) přináší komplexní přehled o všem, co se děje ve vaší síti. Umožňuje vidět a analyzovat zařízení, přístupy a komunikaci, a to jak v reálném čase, tak i zpětně. Díky NDR je možné identifikovat sofistikované útoky dříve, než mohou napáchat škodu, včetně neobvyklých aktivit, které by mohly uniknout běžným bezpečnostním mechanismům.

Reakce na skryté hrozby

NDR je jakýmsi hlídacím psem schopným detekovat skryté hrozby na koncových zařízeních, které jsou často prvním cílem útoků. Odhaluje pokusy o neautorizované přístupy, exfiltraci dat, slovníkové útoky, data mining a další podezřelé chování, které by mohlo naznačovat pokročilé malwarové útoky nebo cílené útoky typu APT.

Auditor a doplněk tradičních firewallů a IPS

NDR slouží jako nezávislý auditor, který kontroluje efektivitu stávajících bezpečnostních systémů. Prověřuje správnou konfiguraci a fungování firewallů a IPS, a to i v kontextu neustále se měnících hrozeb a bezpečnostních politik.

Proaktivní ochrana a automatická reakce

Díky behaviorální analýze dokáže NDR rozpoznat anomálie v chování a upozornit na potenciální neznámé hrozby. Integrované reakce, jako je automatické blokování nežádoucí komunikace prostřednictvím API firewallu, představují proaktivní obranu proti kybernetickým hrozbám.

Zvýšení spolehlivosti sítě a výkonnosti

NDR nabízí také cenné informace o vytíženosti a využití sítě, což je klíčové pro zajištění hladkého provozu a spolehlivosti, především v průmyslu či v kritické infrastruktuře.

Integrace XDR: budoucnost kybernetické obrany

S příchodem XDR (eXtended Detection and Response) se otevírá nová éra integrace a přehledu v oblasti IT bezpečnosti. Efektivním spojením funkcionalit NDR, které poskytuje unikátní viditelnost v IT a nově i OT sítích, s nativní integrací s EDR (Endpoint Detection and Response), firewallem a dalšími řešeními získáte maximální přehled o své organizaci a zároveň účinný nástroj při ochraně před kybernetickými útoky.

Efektivní monitoring síťového provozu patří mezi klíčové nástroje moderní kybernetické obrany. V kontextu regulativního rámce NIS2 a ZKB poskytuje organizacím nejen prostředek k dodržení právních předpisů, ale také efektivní mechanismus pro ochranu před narůstajícími kybernetickými hrozbami. Proaktivní přístup k analýze a kontinuální inovace v oblasti bezpečnostních technologií jsou základem pro zajištění odolnosti a integrity sítí v digitálním světě.

Více informací

Pro další informace o alianci All4Cyber, jejích řešeních a nadcházejících aktivitách navštivte www.all4cyber.cz, LinkedIn nebo nás kontaktujte na info@all4cyber.cz.