Kdo jsme

Nezávislá aliance All4Cyber sdružuje dlouholeté zkušené profesionály v oblasti kybernetické bezpečnosti. K zakládajícím členům patří přední firmy v oboru – Antesto, CNS, Datasys, Datron, IdStory a TeskaLabs. 

Naším posláním je poskytovat komplexní služby a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti a podporovat implementaci požadavků směrnice NIS2 a nového ZKB – vše s hlubokým důrazem na vzdělávání, osvětu a sdílení znalostí a zkušeností.

Ke klíčovým cílům aliance All4Cyber patří také edukace široké veřejnosti a profesionálů o důležitosti kybernetické bezpečnosti, kultivace trhu prostřednictvím osvětových kampaní, vzdělávacích programů a workshopů, které jsou přizpůsobeny laické veřejnosti i odborníkům v IT.

V All4Cyber klademe velký důraz na sdílení znalostí a zkušeností i na mezioborovou spolupráci a zasazujeme se o to, aby byly informace a relevantní postupy dostupné všem, kdo mohou přispět k posílení bezpečnostních opatření a reakce na kybernetické incidenty. 

Jen díky tomu je možné vytvářet silnou a koordinovanou obranu proti kybernetickým hrozbám, což přináší pozitivní dopad i na bezpečnostní infrastrukturu celé společnosti.