O nás

Nezávislá aliance All4Cyber sdružuje dlouholeté zkušené profesionály v oblasti kybernetické bezpečnosti. K zakládajícím členům patří přední firmy v oboru – Antesto, CNS, DATASYS, DATRON, IdStory a TeskaLabs. 

Naším posláním je poskytovat komplexní služby a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti a podporovat implementaci požadavků směrnice NIS2 – vše s hlubokým důrazem na vzdělávání, osvětu a sdílení znalostí a zkušeností.

Ke klíčovým cílům aliance All4Cyber patří také edukace široké veřejnosti a profesionálů o důležitosti kybernetické bezpečnosti, kultivace trhu prostřednictvím osvětových kampaní, vzdělávacích programů a workshopů, které jsou přizpůsobeny laické veřejnosti i odborníkům v IT.

V All4Cyber klademe velký důraz na sdílení znalostí a zkušeností i na mezioborovou spolupráci a zasazujeme se o to, aby byly informace a relevantní postupy dostupné všem, kdo mohou přispět k posílení bezpečnostních opatření a reakce na kybernetické incidenty. 

Jen díky tomu je možné vytvářet silnou a koordinovanou obranu proti kybernetickým hrozbám, což přináší pozitivní dopad i na bezpečnostní infrastrukturu celé společnosti.

 

 

Aliance v číslech

145+

let zkušeností celkem

1450+

klientů celkem

150 000+

úspěšně vyřešených případů celkem

Aktuality

#11 Aktuálně k ZKB: Vláda schválila nový zákon o kybernetické bezpečnosti

Na zasedání vlády ve středu 17. července byl schválen nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Zákon připravený Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) zavádí evropskou směrnici NIS2 do naší legislativy a poskytuje např. možnost prověřit a vyloučit dodavatele představující bezpečnostní riziko.

#10 Onboarding nového zaměstnance z hlediska kybernetické bezpečnosti

Onboarding nového zaměstnance je komplexní proces, který vyžaduje jasné administrativní a personální kroky. Vstup nového kolegy do firmy je důležitým momentem, který může významně ovlivnit jeho budoucí výkon a loajalitu k organizaci. Aleš Roman, Sales Director společnosti IdStory, která je členem aliance All4Cyber, zdůrazňuje, že „onboarding je mnohem víc než jen první den v práci. Jde o podporu nového zaměstnance v průběhu celé jeho adaptace na nové pracovní prostředí." Zásadní je také pečlivé zvážení aspektů IT a kybernetické bezpečnosti. Správně nastavený proces může významně snížit rizika spojená s neoprávněným přístupem k firemním datům a systémům.

#9 Odhalovat, reagovat, chránit: NDR jako jeden z pilířů kybernetické obrany

V digitálně propojeném světě se kyberprostor leckdy mění v zápasnickou arénu, v níž se jednotlivci i organizace stále potýkají s nejrůznějšími hrozbami. Ty sahají od rafinovaných cílených útoků až po rozsáhlé malwarové kampaně. Byť tvoří antiviry, firewally a systémy prevence průniků (IPS) už roky pilíře kybernetické obrany, současný vzestup komplexních útoků ukazuje na jejich nedostatečnost. „Právě tady se do popředí dostává systém NDR (Network Detection and Response), který posouvá možnosti obrany zase o level výš,“ vysvětluje Petr Němec, CEO společnosti Antesto. Antesto je členem aliance All4Cyber, která sdružuje přední poskytovatele řešení kybernetické bezpečnosti.

Členové aliance